Jäljendmudelid

Nimetus Hind / Euro
Jäljend individuaallusikale 15,00 €
Alginaatjäljend 10,00 €
Kahekihiline silikonjäljend 15,00 €